Kapelusz niebieski

to perspektywa dyrygenta orkiestry, przewodniczącego dyskusji, moderatora. Do tej perspektywy należy kontrolowanie przebiegu spotkania, ustalenie zasad przyznawanie głosu i podsumowywania dyskusji.

Kapelusz biały

to myślenie neutralne: fakty, liczby, dane z analiz i statystyk . Włączamy chłodną logikę i działamy jak komputer, który nie wydaje żadnych opinii.

Kapelusz zielony

to perspektywa innowatora myślącego twórczo. Rzucanie oryginalnych pomysłów i sugestii, dostarczanie rozwiązań alternatywnych. Ta perspektywa pomaga przełamywać zakorzenione schematy, prowokuje wychodząc poza to, co poznane i oczywiste.

Kapelusz żółty

to perspektywa optymisty, pełen entuzjazmu i nadzieja. Podczas tej fazy koncentrujemy się na korzyściach, oszczędnościach i zyskach. Perspektywa nastawiona na sukces, zagrzewa do akceptacji i szukania szans. Zajmuje się twórczym aspektem myślenia, jej celem jest efektywność i działanie.

Kapelusz czarny

to perspektywa pesymisty i krytyka. Cechuje ją ostrożność myślenia, ocena przydatności i weryfikacja faktów, odnajdywanie słabych punktów, podważanie uznanych tez. Jest najczęściej używana w celu zapobiegania pomyłkom i błędom konkretnych pomysłów.

Kapelusz czerwony

oznacza emocje, uczucia, przeczucia, intuicję, gusty, upodobania estetyczne. Wyraża myślenie poprzez emocje na gorąco, bez konieczności ich uzasadniania. Ta perspektywa nie musi być obiektywna.

Zasady

  1. Zazwyczaj rozpoczyna kapelusz niebieski, by zorganizować sesję rozwiązywania problemu.
  2. Każdego kapelusza można używać dowolną ilość razy.
  3. Każdy kapelusz powinien być użyty przynajmniej raz.
  4. Po żółtym kapeluszu stosujemy czarny dla wykazania słabych punktów pomysłu.
  5. Czarnego kapelusza używamy do szczegółowego omówienia niedociągnięć (w zielonym usuwamy te niedociągnięcia).
  6. Do końcowej oceny pomysłu wykorzystujemy czarny kapelusz, po którym wkładamy czerwony, by zobaczyć czy podoba się nam pomysł.