Potrójne ograniczenie projektów

Dotyczy projektów klasycznych i niektórych hybrydowych. UWAGA: to jest tylko prosta symulacja przybliżająca mechanizm działania potrójnego ograniczenia – w rzeczywistości może to być bardziej skomplikowane.